HOME|NEDERLANDSE PROVINCIES|LINIES EN STELLINGEN|BELGISCHE STEDEN|FRANSE NEDERLANDEN STEDEN|LUXEMBURG STAD|CONTACT|LINKS  

 

BIBLIOTHEEK

DIT ZIJN PDF BESTANDEN

- SIMON STEVIN : DE STERCTENBOUWING

- SIMON STEVIN : CASTRAMETATIO , DAT IS LEGERMETING

- MENNO VAN COEHOORN : NIEUWE VESTINGBOUW OP EEN NATTE OF LAGE HORISONT

- MENNO VAN COEHOORN : VERSTERCKINGE DES VIJFHOECKS MET ALLE SIJNE BUYTEN WERCKEN

 - GERARD MELDER : KORTE EN KLARE INSTRUCTIE EN IRREGULARE FORTIFICATIE MET HARE BUYTEN WERCKEN

- HENDRIK RUSE : VERSTERCKTE VESTING

- HENDRIK RUSE : APPENDIX AAN DE INSTRUCTIE VAN DE FORTIFICATIE EN BATAILLONS

- MATTHEUS SIDERIUS : GRONDEN DER VESTINGBOUWKUNDE

- GUALDO PRIORATO : TEATRO DEL BELGIO

- VAUBAN : THE NEW METHOD OF FORTIFICATION

- JACOB VAN DEVENTER ATLAS ( IBERO AMERICA DIGITAL NET )

THANKS TO :